درباره بيمه عمر مانده بدهکار
افرادی که از موسسات اعتباری یا بانک‌ها وام دریافت مي ‌دارند، چنانچه درطول مدت وام فوت کنند، پرداخت اقساط وام از سوی بازماندگان آنها مشکل و یا غیرممکن خواهد بود. وام‌گیرنده می‌تواند با خرید بیمه عمر مانده ‌بدهکار برای خود، این مشکل را برطرف سازد. دراین نوع بیمه، هرگاه وام‌گیرنده (بیمه‌گزار) درطول مدت وام فوت کند، بیمه‌گر بقیه بدهی او را، ازتاریخ فوت تا پایان مدت وام، یکجا در وجه وام ‌دهنده و یا استفاده کنندگانی که در بیمه نامه ذکر شده‌اند پرداخت مي کند؛ درنتیجه بازماندگان او دینی درقبال موسسه وام دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه شده آزاد خواهد شد.