بیمه زندگی چیست؟
بیمه زندگی یک سرمایه گذاری مطمئن با سود تضمینی می باشد که علاوه بر انواع مختلف پوشش های بیمه ای شامل سود تضمینی مناسبی نیز می باشد. در بيمه هاي زندگي بيمه گزاران با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه به صورت منظم در انواع بازه هاي زماني متناوب به صورت دلخواه از مزايا و سود تضميني اين بيمه نامه برخوردار مي گردند. در کنار سود تضميني بيمه نامه بيمه شدگان مي توانند از ساير مزاياي بيمه نامه مانند پوشش هاي معافيت از پرداخت حق بيمه، پوشش امراض خاص و ... بهره مند گردند.
انواع بيمه هاي زندگي
بيمه ايران با نزديک به 8 دهه فعاليت در صنعت بيمه کشور به عنوان قديمي ترين شرکت بيمه در کشور انواع مختلف بيمه هاي زندگي را در طرح هاي مختلف به مشتريان خود ارائه مي نمايد. دو دسته اصلي بيمه هاي زندگي که توسط شرکت سهامي بيمه ايران ارائه مي گردد به صورت زير مي باشد.
بيمه هاي پس اندازي
اين مجموعه از طرح هاي بيمه هاي زندگي شامل انواع مختلف بيمه نامه هاي عمر با سود تضميني مرکب به همراه سود مشارکت در منافع مي باشد که در صورت فوت و يا حيات بيمه شده مبلغ سرمايه با سود حاصل از سرمايه گزاري به بيمه شده يا ذينفعان بيمه نامه پرداخت خواهد شد. در حال حاضر بيمه ايران بيمه هاي پس اندازي زير را به مشتريان ارائه مي نمايد.
 • بيمه عمر و پس انداز
 • بيمه مهريه
 • بيمه جهيزيه
 • بيمه طرح جامع
 • بيمه کودکان و نوجوانان
بيمه هاي زماني
اين مجموعه از طرح هاي بيمه ايران مشتمل بر بيمه نامه هاي با مدت زمان معين و يا نامحدود مي باشد که در صورت فوت بيمه شده يا اتمام مدت بيمه نامه سرمايه بيمه نامه به ذينفعان بيمه نامه پرداخت مي گردد. اين نوع از بيمه نامه ها با عنوان به شرط فوت نيز شناخته مي شود.
 • بيمه عمر زماني
 • بيمه تمام عمر
 • بيمه مانده بدهکار
بيمه هاي گروهي
اين مجموعه از طرح هاي بيمه ايران به بيمه گزاران حقوقي که داراي تعداد بيمه شدگان زياد مي باشد با در نظر گرفتن شرايط و پوشش هاي ويژه ارائه مي گردد. از مزاياي اين نوع بيمه نامه ها مي توان به تخفيف تعداد بيمه شدگان و پوشش هاي عمر و حوادث تکميلي در کنار هزينه هاي پزشکي اشاره کرد.
 • عمر و حوادث تکميلي سراسري با سرمايه ثابت
 • عمر و حوادث تکميلي سراسري با سرمايه شناور
 • عمر و حوادث تکميلي با سرمايه ثابت
 • عمر و حوادث تکميلي با سرمايه شناور
 • عمر، حوادث و مسئوليت کارکنان وزارت نيرو